6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in ilgili hükümleri gereğince; Mesafeli sözleşmenin mal satışına bağlı olması halinde tüketici, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı malın teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Tüketici, işbu Sözleşme'nin kurulmasından malın teslimine kadar geçen süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimin bu süre içinde Satıcı veya Sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapılmış olması yeterlidir.

 

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde aşağıdaki süreler esas alınır;
A- Tek sipariş konusu ve ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin nihai ürünü teslim aldığı gün,
B - Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
C- Malın belirli bir süre boyunca düzenli olarak teslim edildiği sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün esas alınır.

 

1. Ancak, (i) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde, (ii) bozulabilir veya son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin teslimi, (iii) ambalaj, bant gibi koruyucu unsurları bulunan mallarda tüketicinin cayma hakkı saklıdır. , mühür, paket teslimattan sonra açılmıştır; (iv) Tesliminden sonra diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda, (v) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ise, defter maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimi, (vii) konaklama, eşya taşıma, araç kiralama, yiyecek ve içecek temini ve belirli bir tarih veya dönemde yapılması gereken eğlence veya dinlenme. (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifaya başlanan hizmetler ve (x) dalgalanmalara bağlı olarak fiyat finansal piyasalarda. Farklılık arz eden ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler için geçerli değildir ve tüketici alıcı bu sözleşmeler kapsamındaki cayma hakkını kullanamaz.

 

2. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört (14) gün içinde alınan toplam tutarı ve varsa kıymetli evrakı iade etmekle yükümlüdür. ve benzeri tüketiciyi borç altına sokan belgeler, tüketiciye herhangi bir masraf yüklemeden. .

 

3. Tüketici, cayma hakkı dahilinde ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanması halinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

 

4. Alıcı, iade edilmek üzere ürünü ön bilgilendirme formunda belirttiği Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo ücreti Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edilmek üzere ürünü ön bilgilendirme formunda belirttiği Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi durumunda, iade kargo ücretinden ve ürünün teslimat sırasında uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. kargo süreci. İade işlemi için ön bilgilendirme formunda belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin bulunmaması durumunda, Satıcı, iade edilecek ürünün herhangi bir ek ücret talep etmeksizin tüketiciden teslim alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

5. Tüketici, Satıcı'ya ürünü geri alacağına dair herhangi bir teklifte bulunmadığı sürece, hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on (10) gün içinde malı Satıcı'ya geri göndermek zorundadır. geri çekilme

 

6. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicinin cayma hakkı bulunmamaktadır.

REGLCUP